ΣΑΡΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 22530 31101
ΦΑΞ: 22530 31650
Διεύθυνση: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ.Κ.: 81102
Πόλη: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία καταστήματος: