ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310667781 2310633310 2310633037
Διεύθυνση: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 72
Πόλη: ΣΥΚΙΕΣ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ